foto: Dženat Dreković/NOMAD

Ovčina: Šest za CVII

lipe
djetinjstvo tu u prošlosti
decenija u dužnosti
pred mene jedna u gluposti
dvije u gadosti
lopov u slabosti
lažov u ludosti
pa jedna u tuposti
jedan u bolesti
treći u hinjavosti
tri vedre u bliskosti
nas četvero u blagosti
juni u radosti
lipe još u svojoj mladosti

led
iz auta po snijegu
zima na brijegu
jedna žena ko u bijegu
druga u hajci
onaj lažov u bajci
lopov s papirom u ruci
one gadne u prilici
hinja u neprilici
njih tri sa mnom u muci
pa treća u nešto svoje
iz druge studen u tople boje
prva dalje sa mnom u moje
poznati ko nepoznati na prelazu
led na prilazu

lista
poznat mi da radim
nepoznat da vodim
neki da otvorim
jedan da pazim
kontrola da brojim
druga da stvorim
treća da izmislim
četvrta da opečatim
mnogi da ih primim
pa jedna da shvatim
ružna da prihvatim
debeli da uskladim
ja da ostavim

lijevo
tri boje za zastavu
četri slova za predstavu
milicija za uspostavu
grafiti za ekipu plavu
volga za slavu
neki glasno za naciju zdravu
masa ispod kuće za drinu i moravu
dvoje lijevo niz nevidljivu pravu

linija
udarac u vrata
Ispred tragovi blata
na zaslonu mi neplaćena rata
dolje glave iznad kravata
na pozornici i seljanka od zanata
o državi od zlata
uz pomoć većeg brata
jer nisu krivi nizašta iz onog rata
a sad opet vrijeme naplata

livada
davne slike usanjane
moja kuća s druge strane
petsto metara zabrane
nove mape otštampane
u policiji moje riječi uslikane
na vratima prijetnje poslane
ja majicu s tri životinje nacrtane
pa na bicu pored straže zagledane
u brda među za mrtvim uplakane
pa kroz šumu i mine ukopane
u suncu krošnje okupane
vojske još neuvježbane
ja preko livade ko do zemlje obećane

dvadeset prvog juna dvije hiljade dvadeset četvrte

Damir Ovčina

Ovčina: Ko sam ti ja
Ovčina: Afrika
Ovčina: Polja trnja
Ovčina: Godine trnja
Ovčina: Dubina
Ovčina: Brdo orlova
Ovčina: Bosnaekspresom
Ovčina: Zlato
Ovčina: Patton
Ovčina: Djelić tebe
Ovčina: Boje zmaja
Ovčina: Danijela ozme
Ovčina: Galipolje
Ovčina: Ko je taj njegoš
Ovčina: Tebece
Ovčina: Azov
Ovčina: CVII
Ovčina: Doba pleha
Ovčina: Kralj
Ovčina: Argentina