ilustracija: I. Hadžić, 2017

Hadžić: Azbuka starija od majmuna

Tajni život mojih prijatelja

Više Lovnice na poljani prema Ćosovskom vrelu, primetio sam 3-4 kamena bloka, složena unakrst. Blokovi su bili pravougaonog oblika. Kada sam ih malo bolje osmotrio, zapazio sam da su po njihovim ravnim i uglačanim zidovima urezani neki hijeroglifi ili petroglifi. To saznanje me je uznemirilo; znao sam da sam na pragu neobičnog otkrića, pa sam brzo dotrčao do samog kamenja i počeo kao slepac da ga opipavam rukama. Ispod prsta osetio sam nekoliko znakova u obliku ptica i glista, a zatim i neka slova staroslovenske azbuke. Zaključio sam da se tekst odnosi na datum početka nove ere. To me saznanje još više obradova, jer sam otkrio veoma značajne dokaze o nastanku našeg pisma.

– O, sjajno, znači naša azbuka nije od Ćirila, već je mnogo starija! Ala će susedima zbog ovoga biti krivo: oni tvrde da od njih nema starijih ljudi na svetu, čak nisu to ni majmuni.

Prodavac magle, 2017

Ibrahim Hadžić