ilustracija: I. Hadžić, 2017

Hadžić: Maloletnica

Tajni život mojih prijatelja

Išao sam Bulevarom revolucije prema Đermu. Mrak je bio sve gušći. Ispred mene izađe jedna devojka sa hokličicom u rukama. Spusti stolicu uza zid i primetivši da sam se umorio od pešačenja, pozva me da sednem.

Očekivao sam da će, kada ja sednem na stolicu, ona sesti u moje krilo i da će širokom suknjom pokriti svoja i moja kolena.

– Šta si očekivao, meni je tek šesnaest godina – reče i ljutito istrže stolicu ispod mene.

Prodavac magle, 2017

Ibrahim Hadžić