ilustracija: I. Hadžić, 2017

Hadžić: Stambena komisija

Tajni život mojih prijatelja

Došla je komisija Udruženja književnika u naš iznajmljeni stan u Narodnog fronta i nekakvim dugim motkama sastrugaše sav malter sa zidova i tavanica. Na zidovima se pojaviše mnogobrojne rupe, naročito na tavanici. Kada završiše posao, upitaše me:

– Da li više voliš garsonjeru od šatora (koju je neko od članova komisije nosio ispod miške), ili ovaj stan?

Rekao sam da više volim ovaj stan sa rupama. Članovi komisije očekivali su suprotan odgovor, ali pošto im nije uspela varka, rukovaše se sa mnom i predadoše mi svežanj ključeva. Bio sam srećan i brzo negde otrčah, da javim supruzi radosnu vest.

Prodavac magle, 2017

Ibrahim Hadžić