ilustracija: I. Hadžić, 2017

Hadžić: Pesnici Poup ili Popa

Tajni život mojih prijatelja

Na izvor usred moje zavičajne livade dolete poslednji primerak ptice koja izumire, da se napije vode. Ona mi se predstavi kao Aleksandar Poup ili Vasko Popa, nisam siguran koje je od ova dva pesnička imena izgovorila.

– Vasko Popa? – pitao sam zbunjen, nadajući se da je to baš on.

Ptica je ličila na rajsku pticu, koja je umesto tirkiznih krugova na repu imala žute fleke u obliku javorovog lišća.

Prodavac magle, 2017

Ibrahim Hadžić