ilustracija: I. Hadžić, 2017

Hadžić: Izazov na dvoboj

Tajni život mojih prijatelja

Miša Stanisavljević je kucao na nekoj pisaćoj mašini koju je bio sam sklapao od različitih delova, uzetih sa beogradskog otpada Preporod. Mašina je imala vrlo složen mehanizam za uvlačenje papira; ona je, čini se, bila kombinacija prese i normalne pisaće mašine. Kolege iz Redakcije su se smejale njegovoj napravi i zadirkivale ga.

– Ko hoće neka izađe napolje da se pobijemo – predloži uvređeno Miša.

U nekakvom ogromnom hodniku-poljani, snažni Miroslav Karaulac skoči na Mišu i uzjaha ga. Kao kakav vešt rvač držao ga je pod sobom. Ovaj se koprcao i pokušavao da pobegne niz hodnik. U otimanju spadoše mu pantalone do kolena, a samo mu je pelenica pokrivala stražnjicu. Trčao je hodnikom, pokušavajući da zbaci sa sebe teret kao karakondžulu.

Prodavac magle, 2017

Ibrahim Hadžić