ilustracija: I. Hadžić, 2017

Hadžić: Kum Milisav

Tajni život mojih prijatelja

Održavao se zajednički sastanak uprave Udruženja književnika, stambeno ugroženih pisaca, i redakcije Književne reči. Na sastanku je bilo veoma bučno. Prostorija je bila puna duvanskog dima. Odjednom ustade Milisav Savić, koji sa nekoliko nervoznih pokreta namesti zeleni sako, i bez ikakvog povoda reče:

– Predlažem da se sa sastanka udalje Srba Ignjatović i Ibrahim Hadžić i neka se međusobno obračunaju van ovog skupa.

Srba se pridiže tromo i promrmlja:

– Žao mi je Ibrahime, zbog tvog ponašanja, bio si lepo počeo da sarađuješ u Književnoj reči, ali zbog ličnih uvreda, nažalost, neće ti više biti omogućeno da sarađuješ sa nama, i tvoja složena priča Otkosi, koja zauzima skoro pola strane, biće zbog toga rasturena, a trebalo je još samo petnaest dana pa da se pojavi u listu.

Prodavac magle, 2017

Ibrahim Hadžić