foto: Dženat Dreković/NOMAD

Muhamedbegović: Blok tarifa – strujni udar u zdrav mozak 

Neustavno, pa šta?

 „Obim potrošnje kao kriterijum za utvrđivanje naknade za nabavku električne energije predstavlja diskriminaciju krajnjih kupaca koji pripadaju istoj tarifnoj grupi, jer su na taj način krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije.“

Ovako je Ustavni sud Republike Srpske 28. februara 2024. obrazložio svoju odluku kojom je blok tarife za obračun potrošene električne energije proglasio neustavnim. Obračun na bazi blok tarifa Elektroprivreda RS je primjenjivala na svoje kupce od 15. decembra 2022. godine, a nakon što je iste, ispostavit će se, neustavno prethodno odobrila Regulatorna komisija za energetiku RS. U pomenutoj odluci Ustavni sud RS dodatno je naveo i da je tzv. blok tarifa protivzakonita, odnosno u suprotnosti sa entiteskim Zakonom o električnoj energiji, koji zabranjuje diskriminaciju potrošača električne energije.

Obračun potrošene struje po sistemu blok tarifa se zasniva na principu po kojem kupac struje povećanjem vlastite potrošnje, prelazi zadane „pragove potrošnje“ te tako ulazi u sve skuplje „obračunske blokove“. Na ovaj način, prelazeći iz jednog u drugi blok, potrošaču jedinična cijena struje po potrošenom kWh skokovito raste. Primijenimo li ovakav tržišni nonsens na jedan drugi energent koji potpuno uvozimo (za razliku od struje koja je većinom proizvedena u našoj zemlji) predloženi model bismo mogli uporediti sa suludom situacijom u kojoj na benzinskoj pumpi gorivo po litru plaćate sve skuplje što ga više sipate u svoje motorno vozilo.

Prilikom donošenja odluke Ustavni sud RS, ipak nije naveo da je diskriminacija potrošača od strane trgovaca strogo zabranjena i prema članu 7. državnog Zakona o zaštiti potrošača u BiH, koji „strogo trgovcima zabranjuje diskriminaciju bilo kojeg potrošača“, na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine.

Mjesec dana nakon pomenute odluke Ustavnog suda RS, i dan nakon što je objavljeno da je gubitak JP Elektroprivreda BiH u 2023. godini premašio 140 miliona KM, govoreći o problemima u rudnicima uglja, federalni ministar energije rudarstva i industrije Vedran Lakić (SDP) i v.d. JP EP BiH dd Sanel Buljubašić (SDP), će obznaniti ideju o uvođenju blok tarifa kao modela obračuna cijene struje za domaćinstva i ostalu potrošnju:

„Mi razmatramo model… da uvodimo blok tarife na način da se štedi energija… Da kažem… nešto slično kao u Republici Srpskoj…“

Izjavu svog stranačkog kolege, koji je sudski utvrđene diskriminatorne blok tarife iz RS predstavio kao dobar model i za FBiH i kao odličan alat za štednju struje, podržao je i federalni ministar energije, rudarstva i industrije, upozorivši one građane koji struju troše „nepotrebno“:

„Ako se vratimo na današnji problem… onda je opravdano da Elektroprivreda u svom planu može staviti jednu takvu aktivnost da u narednom periodu razmatra mogućnost da onim građanima i drugim potrošačima koji iznadprosječno i nepotrebno troše električnu energiju poveća cijenu električne energije.”

Nakon što je samo nekoliko trenutaka ranije jasno naveo mogućnost da se cijena struje poveća onim građanima koji je troše „iznadprosječno i nepotrebno“ (šta god ovo značilo), ministar Lakić će demantovati samog sebe:

„Apsolutno je netačna informacija i interpretiranje u medijima da će na ovaj ili onaj način doći do poskupljenja struje. Jednostavno se radi o metodama uštede energije za naredni period… Zašto to radimo? Zato što nemamo proizvodnje, jer nemamo dovoljno uglja za naše termoelektrane da se proizvede energija”

Mozak u centrifugi

Nakon pomenutih, po potrošače, uznemirujućih najava, uslijedit će višesedmična medijska ofanziva JP Elektroprivreda BiH i njenog 90% vlasnika Vlade FBiH o „nužnosti uštede“, s ciljem pravljenja lažnog izgovora za skokovito povećanje cijena struje domaćinstvima. Lakić i Buljubašić, su stoga medijsku mašinu za ispiranje mozga građanima uključili na centrifugu. Tako se već 27. marta 2024. ministar Lakić pojavio u programu javnog servisa BHRT. Opet je izrazio svoju zabrinutost za stabilnost elektroenergetskog sektora, u kojem, prije imenovanja na poziciju ministra energije, nažalost, nije radio. Ponovo upozorivši građane koji struju troše „nemilice“ ministar nije propustio da još jednom objasni javnosti da blok tarife ustvari nisu nikakvo poskupljenje struje, već odlična mjera štednje:

„…da bi se počela štediti energija, da će Elektroprivreda ići u aktivnost da onima koji štede se ne povećava cijena električne energije, ali oni koji je troše nemilice, da im se poveća cijena električne energije…“

Šest dana kasnije (3. aprila 2024.), u studiju FTV će se ponovo ukazati v.d. Buljubašić, kako bi objasnio građanima da nema razloga za brigu i paniku, te da su blok tarife samo mjera za štednju struje:

“U blok tarifama za 60 posto građana ne bi trebalo da dođe ni do kakvog povećanja električne energije, a svega nekih tri posto su veliki potrošači. Oni koji budu više trošili, više će i plaćati.“

Umjesto da pojasni šta će se zaista desiti sa cijenom struje za preostalih 37% potrošača koji troše mnogo više od mizernih 268 kWh mjesečno i koliko tačno dodatnih miliona maraka JP Elektroprivreda BiH planira uzeti od tih potrošača kroz povećanje cijene struje, v.d. Buljubašić u studiju FTV je nastavio ponavljati da je „poenta u uštedama“, te da građani trebaju učiti i štedjeti:

„Želimo da se učimo kako to postupa i Evropska unija. Želimo da ukažemo da moramo štedjeti električnu energiju… Zato smo pristupili izradi modela blok tarifa gdje ćemo u konačnici pokušati građanima objasniti da se moramo pridržavati energijske efikasnosti i početi štedjeti električnu energiju.”

Ugasite sijalice, živio mrak!

Nakon pomenutih logičkih vratolomija uslijedili su i konkretni koraci JP Elektroprivreda ka strahovitom povećanju cijena struje. V.D. Nadzorni odbor JP EP BiH, na sjednici od 08. aprila 2024. donosi „Odluku o utvrđivanju prijedloga cijene javne usluge snabdijevanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo“. Odlukom koju je potpisao v.d. predsjedniku NO JP Elektroprivreda BiH Ženja Ljubuškić (SDP) bit će naloženo v.d. generalnom direktoru JP EP BiH da podnese zahtjev Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH (FERK) za odobrenje povećanja cijena električne energije javnog snabdijevanja putem „uvođenja obračuna naplate električne energije po sistemu blok tarifa“.

Isti dan, do BHRT-a će ponovo skoknuti v.d. direktor Buljubašić. Pod svjetlom reflektora studija u Sivom domu, on će probati još jednom ubijediti sumnjičave građane da blok tarife neće dovesti do enormnog povećanja cijena struje većini građana.

Aludirajući na moguću diskriminaciju potrošača uvedu li se blok tarife, novinarka će upitati gosta da li JP Elektroprivreda BiH sa blok tarifama ide u „neustavnu avanturu“. Uslijedio je odgovor:

“Mislim da ne. Ovdje je ipak intencija Elektroprivrede da navikavamo građane na štednju električne energije… Onda bi bila diskriminacija i zašto imamo visoku i nisku tarifu…“

Nakon što je, izmiješao kruške i jabuke, navodeći da je postojanje više i niže tarife isto diskriminatorna kao i blok tarifa (a nije jer su viša i niža tarifa povezane sa periodima vršne potrošnje – tzv. high and low demand), i taman kad je pomislio da je svoj posao prosvjetljenja građana završio neokrznut teškim pitanjima, slijedi novo:

„Ali… gospodine Buljubašić… kako da štedimo? Da možda ne pravimo grah koji kuhamo sat i po, nego neku supicu?… Možete li nam nekako pojasniti kako običan građanin u BiH može da štedi struju?“

V.d. direktor JP Elektroprivreda BiH odgovara:

„Pa pazite… Svako u svom domaćinstvu određuje mjere štednje. Njemačka je, naprimjer, prije par godina uvela da se zagrijavanje radnih prostorija sa 20 smanjuje na 19 stepeni… Da parafraziram… ako vam ne treba sijalica u hodniku, nemojte je paliti, koristite je tamo gdje boravite. Ako u okviru niske tarife građani pokušaju koristiti što više energije, i to je jedan vid uštede… Zatim ugradnja štednih sijalica. Ima tu mnogo načina.“

Građani su tako od uvaženog gosta saznali između ostalog da ugašene sijalice u sobama u kojima ne boravimo, mogu spasiti ne samo naš skromni budžet, nego i indirektno i elektroenergetski sektor, te tako izvući JP Elektroprivreda BiH iz financijskog bezdana u koji ga je decenijama neprekidno guralo kleptokratsko upravljanje. Međutim gost nije pojasnio da se pomenuta (privremena) mjera vlade Njemačke o smanjenju temperature radnih prostorija odnosi na javne institucije, te da ista nema veze sa domaćinstvima, kao i to da je to bila uregentna mjera Njemačke države u stanju ugrožene stabilnosti napajanja gasom uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu.

Dva primjera potrošnje struje višečlanih porodica o kojoj JP EP BiH šuti

Koliko bi konkretno iznosilo povećanje jedinične cijene po kWh u kategoriji javne usluge snabdijevanja za domaćinstva i ostalu potrošnju na 0,4 kV, gospodin Buljubašić je izbjegao da navede. Umjesto konkretnih iznosa novih povećanih cijena po isporučenom kWh (ako trošite više od 268k Wh mjesečno, što je daleko niže od realne mjesečne prosječne potrošnje aktivnih domaćinstava koja iznosi nešto više od 400 kWh), enormna povećanja cijene struje upakovana su u priču o „neznatnom procentualnom povećanju ukupnog računa za električnu energiju za većinu domaćinstava.“ Tako pod uslovom da umjesto 268 kWh mjesečno potrošite i dalje nerealno niskih 300 kWh, Buljubašić kaže da će vaš ukupni račun biti veći za samo 1,29 KM. Ali šta će biti sa onima koji mjesečno troše nekoliko puta više od nategnutih 268 kWh, Buljubašić nije pojasnio. Stoga uradimo to umjesto njega.

Posmatrajmo jedno četveročlano domaćinstvo – sa jednotarifnim brojilom bez uklopnog sata za upravljanje tarifama koje troši 900 kWh mjesečno. Jedinstvena cijena kWh iznosi 6,64 f/kWh, pa je potrošenih 900 kWh ovo domaćinstvo plaćalo do sada 59,76 KM. U ovom slučaju za potrošenih 900 kWh platićete i 61,38 KM mrežarine, čija cijena od 6,82 f/kWh se bar za sada neće mijenjati.

Primjenimo sada predložene blok tarife na posmatranu mjesečnu potrošnju od 900 kWh. Prvih 268 kWh sati ćete i dalje plaćati po staroj cijeni od 6,64 f/kWh, odnosno 17,80 KM. Preostala 632 kWh (od 268 do 900 kWh) predviđeno je da platite po cijeni od 10,00 f/kWh, odnosno 63,20 KM. Tako primjenom blok tarife cijena potrošenih 900 kWh, bez mrežarine, u ovom slučaju bi iznosila 81,00 KM. Na ovaj način račun samo za potrošenu struju bez mrežarine bio bi povećan sa 59,67 KM na 81,00 KM, što je povećanje od 35,7%. Mrežarina ostaje ista i iznosi 61,38 KM. Naravno tu je i PDV, koji će se povećati sa povećanjem računa, tako da država može trljati svoje pohlepne rukice.

Uporedna tabela za potrošenih 900 kWh
(važeća cijena vs. blok tarifa, bez mrežarine koja iznosi 61,38 KM i PDV-a):

Posmatrajmo sada kako potrošnja ulazi u crvenu zonu, gdje je jedinična cijena struje u odnosu na postojeću povećana za oko 108%. Uzmimo za primjer jedno veće domaćinstvo (šest članova) ili pak dva domaćinstva koja žive u jednoj kući na sprat, sa jednim jednotarifnim brojilom bez uklopnog sata za upravljanje tarifama, koje troši u nekim zimskim mjesecima 1400 kWh mjesečno. Po postojećoj cijeni od 6,64 f/kWh ovo domaćinstvo za potrošenih 1400 kWh, plaća trenutno 93,00 KM (mrežarina od 95,50 KM se obračunava posebno).

Ako bismo primjenili blok tarife za potrošenih 1400 kWh, prvih 268 kWh plaćali bi po staroj cijeni od 6,64 f/kWh, odnosno 17,80 KM, dok bi potrošenu struju u rasponu od 268 do 1000 kWh (732 kWh) platili po cijeni od 10,00 f/kWh, odnosno 73,20 KM. Sljedećih 400 kWh (od 1000 do 1400 kWh) bit će obračunato po crvenoj cijeni od 14,00 f/kWh, što će iznositi 56,00 KM. Ukupno, u ovom slučaju, cijena same potrošene struje (1400 kWh), bez mrežarine, iznosila bi 147,00 KM.

Na ovaj način vaš račun samo za potrošenu struju (1400 kWh) bez mrežarine bio bi povećan sa 93,00 KM na 147,00 KM, što je povećanje od 47,3%. Nemojmo zaboraviti i PDV. Umjesto 15,81 KM, PDV za potrošenu struju porastao bi na 25,00 KM. Sve u svemu, u ovom slučaju račun samo za potrošenu struju sa PDV-om bi narastao sa 108,81 KM na 172,00 KM. Naravno ovo je račun bez mrežarine koja iznosi dodatnih 95,50 KM.

Uporedna tabela za potrošenih 1400 kWh
(važeća cijena vs. blok tarifa, bez mrežarine od 95,50 KM i bez PDV-a):

U skladu sa nezakonitim prijedlogom, jedinična cijena struje će prelaskom u „više zone blok tarifa“ značajno skokovito porasti. Nakon što se potroši prvih 268 kWh, svaki naredni kWh do 1000 kWh potrošnje biće skuplji više od 50%, a nakon što potrošite 1000 kWh, svaki naredni kWh će, u odnosu na sadašnju cijenu, biti skuplji za nevjerovatnih 108,4%. Upravo ovakav skokovit rast cijene po jediničnoj mjeri električne energije, tj. po kWh treba biti razlog da FERK pomenuti zahtjev odbaci, jer prema FERK-ovom Pravilniku nije dozvoljen.

Zbog zahtjeva za skokovitim rastom cijena ostaloj potrošnji iz kategorije univerzalne usluge sličan zahtjev JP Elektroprivreda BiH, FERK je odbio 2018. uz obrazloženje da „nagle cjenovne promjene nisu prihvatljive“. A da bi uvođenjem blok tarifa sa enormnim povećanjem cijena struje došlo do naglog rasta cijena vrlo je jasno iz sljedećeg grafikona koji prikazuje skokoviti rast računa sa prelascima u plavu i crvenu zonu cijena:

Već sa potrošenih oko 400 kWh račun za struju će porasti za 17%. Usudi li se jedna četveročlana porodica koristiti struju za grijanje i klimatizaciju, kuhanje hrane, ili grijanje vode korištenjem bojlera lako se može desiti da pri tome potroši 1000 kWh. Prema zahtjevu JP EP BiH račun za struju (bez mrežarine) će se tada povećati za više od 40%. Ako se potroši 1200 kWh mjesečno račun će porasti za 45%. Funkcionalna krivulja gotovo eksponencijalno raste pređe li vaša potrošnja 1000 kWh.

Ovakav skokovit rast cijene je nedozvoljen prema članu 18. stav (1) – FERK-ovog Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača:

„Pri alociranju cijene nabavke električne energije na kategorije i grupe potrošnje, u cilju izrade cijena snabdijevanja kod javnog snabdjevača, javni snabdjevač je obavezan voditi računa o izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za krajnje kupce koji se snabdijevaju kod javnog snabdjevača.“

Naravno pri donošenju svoje odluke FERK se može pozvati i na član 106. Zakona o električnoj energiji u FBiH koji navodi da „kupci imaju pravo na javno snabdijevanje po lako uporedivim, nediskriminirajućim i transparentnim uslovima“.

Nova vlada FBiH – stara socijalna neosjetljivost

Ono što promiče ispod radara u priči o uvođenju blok tarifa je činjenica da bi se ovo skokovito povećanje cijena električne energije, osim na domaćinstva, obrušilo i na socijalne ustanove koje se brinu za potrebe nekih od kategorija najranjivih građana. Evo samo nekih od njih koji trebaju da iznesu posljedice lošeg upravljanja JP EP BiH na svojim leđima:

  • jaslice, vrtići i obdaništa,
  • domovi za smještaj djece, učenika, osoba sa posebnim potrebama, lica sa umanjenom sposobnošću, starih lica, penzionera i vjerskih službenika,
  • kuhinje humanitarnih organizacija i vjerski objekti,
  • privredna društva, ustanove i organizacije lica sa posebnim potrebama osnovana u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju ovih lica.

Nakon što je prethodno radnicima sa anticivilizacijski minimalnim platama, dala lažno obećanje o povećanju minimalnih plata (profit poslodavca je vlasti mnogo važniji od prava radnika na dostojanstven rad) gurajući zahtjev za naglim poskupljenjem struje u jednom dijelu FBiH, aktuelna Vlada sa premijerom koji je na čelu partije koja se deklariše kao socijaldemokratska, pokazuje još jednom svoje neodgovorno i socijalno neosjetljivo lice. Upravo kao i sve prijašnje vlade FBiH. Ne treba velika pronciljivost da se primijeti pokušaj peglanja jednog dijela gubitaka od 140,3 miliona KM, napravljena prošle godine zahvaljujući partokratskom vođenju JP EP BiH.

Odobri li FERK ovo skokovito povećanje cijena struje doći će do daljnjeg uništavanja ionako slabašne socijalne kohezije, našeg duboko klasno podijeljenog društva. Jednostavno, ovakav financijski udar na domaćinstva, naročito ona sa većim brojem članova, će ogroman broj porodica koje struju kupuju od EP BiH, gurnuti u još dublje siromaštvo. Također socijalne ustanove će dovesti na rub ionako otežanog funkcionisanja, a njihovim korisnicima, društveno marginaliziranim građanima, će biti uskraćena nužna pomoć u pukom preživljavanju.

Zato vjerujemo da će FERK sačuvati svoj integritet i pokazati društvenu odgovornost, i da se neće povinovati evidentnom pritisku vlasti za uvođenjem blok tarifa, i da će donijeti odluku na osnovu Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, Zakona o zaštiti potrošača u BiH i svog Pravilnika.

Almir Muhamedbegović

Nedodirljivi gadovi
Almin zakon
Rudari su krivi za sve