Duraković: Iz udžbenika slavenske mitologije

Trpno stanje

Kada su osvajači, jednobošci i nemaštoviti,
iscijepali i spalili Peruna
od slavenske lipe sačinjena
da dokažu kako u drvetu nema Boga,

ni slutili nisu, bezjaci, da takvo što
sebi i njima može dopustiti samo Bog,
da se jedino na vatri božanskog tijela
ugrijati i nahraniti mogu.

U svakom je drvetu grom
i u svakom gromu Perun
što vlastito tijelo spaljuje

i u svakom Perunu, eno, Slaven
jade svoje zemaljske pod lipom izvikuje.

Trpno stanje