foto: V. Žujo

Žujo: Grad

Njegovo lice moćno zrači
i kada sunce iz dana ode.
Njegovo ime isto znači
na jeziku vjetra i jeziku vode.

Sarajevo,
između jablanova i ptica

Između jutarnjeg sunca
i onog sunca na zalasku
Ima stotinu, ima hiljadu lica
i ravno je svakom velikom pronalasku,

Sarajevo,
između jablanova i ptica.

Valerijan Žujo


Rodić: Pustoš
Raičković: Niti
O'Faolain: Neosjevernjak