Male i velike životinje

Djecimetar

Ovo je mala životinja – mrav.
Ovo je velika životinja – slon.
Mrav, prirodno, nikad ne može postati veliki kao slon, ali može uraditi tako veliku i herojsku stvar da postane važniji od slona.
Nije sve u snazi. U pameti se krije veličina. Um caruje, snaga klade valja.
Zlo je veliko i kad je malo kao mrvica i kad je veliko kao rat.
Mudrost je velika i kad je sitna kao mrav i kad je golema kao slon.

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Uspavanka
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica
Strašan lav
Mala i velika slova
Mala i velika ljudska bića
Male i velike stvari
Priroda i društvo
Selo i grad
Dan i noć
Glup i pametan
Država i domovina
Bolest i zdravlje
Priča o dobrom dječaku
Prehlađena pjesma
Vjetrov prijatelj
Rujan

Rujan
Vjetrov prijatelj
Latifić: España 1982
Prehlađena pjesma