Uspavanka

Djecimetar

Buji, paji, čedo materino,
Uspavaj se u šimšir bešici.

Beša ti je na moru kovana,
Kovale je do tri kujundžije.

Jedan kuje, drugi pozlaćuje,
Treći meće od zlata jabuku.

San u bešu, a nesan pod bešu,
Nesanka ti voda odnijela.

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica

Ježeva kućica
U krevetu
Muke jednog tinejdžera