Uspavanka

Djecimetar

Buji, paji, čedo materino,
Uspavaj se u šimšir bešici.

Beša ti je na moru kovana,
Kovale je do tri kujundžije.

Jedan kuje, drugi pozlaćuje,
Treći meće od zlata jabuku.

San u bešu, a nesan pod bešu,
Nesanka ti voda odnijela.

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica
Strašan lav
Mala i velika slova
Male i velike životinje
Mala i velika ljudska bića
Male i velike stvari
Priroda i društvo
Selo i grad
Dan i noć
Glup i pametan
Država i domovina
Bolest i zdravlje
Priča o dobrom dječaku
Prehlađena pjesma
Vjetrov prijatelj
Rujan
Kako živi Antuntun
Neke stvari
Listopad
Vitez od banana
Glineni zoo
Tužna pesma
Zmaj: Srda

Zmaj: Srda
Henri Matisse: 150 godina