Na tvoj osamnaesti rođendan

Djecimetar

Za Mašu V.

Ja hoću da si mala, a ti ničeš i ničeš
Ja hoću da si tiha, a ti vičeš i vičeš

Ja hoću da kroz život protičeš tiho ko voda
Ti hoćeš svijet da rušiš jer treba ti sloboda

Ja hoću da si mirna, sabrana i zdrava
Ti hoćeš pobunu, buku, ti tražiš svoja prava

Ja hoću da ti kažem kako život je mora
Ti jurcaš protiv zidova, konvencija i bora

Ja hoću da te ninam i ljubim dok toneš u san
ti čezneš za ninanjem tuđim – jasno je kao dan

Ja hoću osmijeh krezav kao da ti je pet
Ti stigla do osamnaeste – pod noge bacaš svijet

Ja čeznem da si mala, da te privijem nježno
Ti rasteš rasteš i rasteš, odlazeć neizbježno

Mudro kao pantera kroz život svoj se kreći
I znaj da život nije što i poljem preći!

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Uspavanka
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica
Strašan lav
Mala i velika slova
Male i velike životinje
Mala i velika ljudska bića
Male i velike stvari
Priroda i društvo
Selo i grad
Dan i noć
Glup i pametan
Država i domovina
Bolest i zdravlje
Priča o dobrom dječaku
Prehlađena pjesma
Vjetrov prijatelj
Rujan
Kako živi Antuntun
Neke stvari
Listopad
Vitez od banana
Glineni zoo
Tužna pesma
Zmaj: Srda

Zmaj: Srda
Henri Matisse: 150 godina