Male i velike stvari

Djecimetar

Ovo je olovka. Olovka je mala stvar.
Ovo je lokomotiva. Lokomotiva je velika stvar.

Velike stvari zavise od malih stvari.
Ako mala olovka pogriješi i ne nacrta lokomotivu sa svim njenim dijelovima, onda lokomotiva ne može raditi.

Šta to znači?

To znači:
Ako mali ne rade dobro, ni veliki neće raditi dobro.
Ako malima nije dobro, ne može biti dobro ni velikima.
Ako je dobro i velikim i malim u kući, to se zove sreća.
Ako je dobro i velikim i malim u državi, to se zove blagostanje.

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Uspavanka
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica
Strašan lav
Mala i velika slova
Male i velike životinje
Mala i velika ljudska bića
Priroda i društvo
Selo i grad
Dan i noć
Glup i pametan
Država i domovina
Bolest i zdravlje
Priča o dobrom dječaku
Prehlađena pjesma
Vjetrov prijatelj
Rujan
Kako živi Antuntun
Neke stvari
Listopad
Vitez od banana
Glineni zoo
Tužna pesma
Zmaj: Srda
Ćopić: Pite
Zvrko: Studeni
Evanđelje po Emi