Ne razumijem sve te stvari

Djecimetar

Dušku Radoviću

Sve me nešto strašno bocka:
Da l’ okruglo misli kocka?
Sve me nešto mnogo peče:
Gdje dan spava kad je veče?
Sve mi pamet oduzima:
Gdje je ljeto kad je zima?
Sve mi nešto mira ne da:
Kome unuk dođe deda?
Sve me hvata očajanje:
Od čega je veće manje?
Sve mi nešto živce jede:
Što četvrtak poslije srijede?
Sve mi nešto nije jasno:
Rano znači – za šta kasno?
Sve jade mi ovo budi:
Jesu l’ žene isto ljudi?
Sve mi ovo život kvari…
Ne razumijem sve te stvari!

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Uspavanka
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica

Ježeva kućica
U krevetu
Muke jednog tinejdžera