Priroda i društvo

Djecimetar

Priroda nije ni velika ni mala. Priroda je prirodna pa se ne mjeri našim mjerilima.
Priroda je stvorila nas i našu okolinu. Priroda je majka i mojoj i tvojoj majci. Priroda je svima nama majka.

U prirodi ne postoje velike i male stvari. U prirodi postoje samo prirodne stvari i sve su jednako važne. U prirodi su jednako važni i mrav i slon, i kap i ocean, i sjeme i baobab.
U prirodi postoji određeni lanac ishrane, na koji mi ne možemo uticati jer ga je odredila viša sila. Tu višu silu ne možemo baš razumjeti dok smo mali, pa ni kad porastemo, ali u nju neko na svoj način vjeruje ili ne vjeruje jer je to privatna stvar svakoga od nas.

Za razliku od prirode, jedno društvo sačinjavaju ljudska bića i njihovi međusobni odnosi. U društvu oni kojih ima više treba da brinu o onima kojih ima manje i jači treba da štiti slabijeg. Kad jači štiti slabijeg, iskreno i bez interesa, to se zove međusobna saradnja, ili još bolje – prijateljstvo. Kad u društvu jači štiti slabijeg zbog nekakvog interesa, to se zove politika.

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Uspavanka
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica
Strašan lav
Mala i velika slova
Male i velike životinje
Mala i velika ljudska bića
Male i velike stvari
Selo i grad
Dan i noć
Glup i pametan
Država i domovina
Bolest i zdravlje
Priča o dobrom dječaku
Prehlađena pjesma
Vjetrov prijatelj
Rujan

Rujan
Vjetrov prijatelj
Latifić: España 1982
Prehlađena pjesma