Lindgren: Odgoj šibom

Djecimetar

Kad mi je bilo dvadesetak godina, upoznala sam ženu jednoga starog pastora, koja mi je ispričala kako, kad je bila mlada i rodila njihovo prvo dijete, nije vjerovala u kažnjavanje djece batinama, iako je u to vrijeme udariti dijete šibom otrgnutom s drveta bila uobičajena kazna.

Ali jednog dana, kad je njezinom sinu bilo četiri ili pet godina, učinio je nešto za što je smatrala da mora biti kažnjen batinama, prvi put u životu. Rekla mu je da mora izaći van i pronaći šibu kojom će ga ona onda istući. Dječaka dugo nije bilo natrag. Kad se najzad vratio, plakao je.

Rekao joj je: „Mama, nisam mogao pronaći šibu, ali evo, ovdje je kamen koji možeš baciti na mene.” Majka je odjednom shvatila na koji način je cijelu situaciju vidjelo dijete. Mislilo je: „Ako me majka želi povrijediti, nije važno čime to čini; pa onda to može napraviti i kamenom.”

Majka je uzela dječaka u krilo i oboje su plakali. Onda je stavila kamen na policu u kuhinji da bi je uvijek podsjećao: nikad nasiljem. Jer nasilje počinje od najranijih godina – čovjek odgojem djecu usmjerava prema nasilju.

iz govora Astrid Lindgren po primitku nagrade za mir u Berlinu 1978.

Djecimetar

Slon nevaljalac
Životni problemi…
Cvijeće i pčele
Uspavanka
Domovina i država
Ruka ruku neka mije
Muke jednog tinejdžera
Ježeva kućica
Strašan lav
Mala i velika slova
Male i velike životinje
Mala i velika ljudska bića
Male i velike stvari
Priroda i društvo
Selo i grad
Dan i noć
Glup i pametan
Država i domovina
Bolest i zdravlje
Priča o dobrom dječaku
Prehlađena pjesma
Vjetrov prijatelj
Rujan
Kako živi Antuntun
Neke stvari
Listopad
Vitez od banana
Glineni zoo
Tužna pesma
Zmaj: Srda
Ćopić: Pite
Zvrko: Studeni
Evanđelje po Emi
Duraković: Carev slavuj
Nash: Ustajem sad i idem
Petrović: Ah, kako je dosadno!
Zvrko: Prosinac
Zvrko: Siječanj
Isak: Telefon
Aleksić: Džin i sin
Duraković: Palčica
Kišević: Moja mama
Diklić: Plavi kit
Mladenović: Moda, po Uljezu
Duraković: Ja sam drugačija
Veličković: Plastelinci
Petrović: Od trnja do zvezda
Moj deda o pronalazaču bicikla
Begagić: 2stih o 2nošcima
Šarić: Drvo
Fleming: Puna kuća
Stark: Potpis
Kišević: Suha pjesma
Ugrešić: Tramvajska posla
Ivanković: Vegetarijanac
Zenft: Tetka Meri
Bekrić: Jednom, jedan
Milošević: Šumor šuma
Saroyan: Tata, ti si lud
Tešin: Luka kaže
Veličković: Car bumbar
Mravak: Strah
Ivanković: Zauzimam pozu
Zmaj: Patak i žabe
Stanisavljević: Mali pas
Iličić: Tetka žaba
Mladenović: Užasna buka
Pandžo: Šum
Begagić: Vanja i Vanja
Trifunović: Voće
Ezop: Magarac i pas
Ovadija: Slikovnica
Bekrić: Dijete
Hasanbegović: Ekologika
Vitez: Dva pijetla
Vitez: Nema za mačke škole
Pandžo: Ljeto
Radović: Mali život
Trumić: Rukavice
Petrović: Djeca u gostima
Ćopić: Razgovor nad rijekom
Bekrić: Igra
Ćopić: Pjesma đaka prvaka
Bauer: Ivica Budalica
Duraković: Mačka dubrovačka
Bauer: Vila Zelenog jezera
Duraković: Pjesma za BiH
Boban: Maštar