Pindar: Pjesnik o ratu

Obavezna lektira

Pindar je grčki pjesnik iz petog stoljeća prije nove ere. Rođen je u Kinoskefali pored Tebe, život je proveo putujući i pišući pjesme, često i po narudžbi. Iz njegovog opusa od 17 knjiga sačuvani su brojni odlomci kao i u cjelini 44 epinikije – svečane pjesme u čast pobjednika na gimnastičkim natjecanjima – za koje je komponovao i muziku. Njegova djela koje krase smjele metafore i žive pjesničke slike uticale su na lirske pjesnike antike ali i kasnije na brojne evropske književnike.

Rat je onima mio
koji ga iskusili nisu.
Ali oni koji su ga propatili
sa zebnjom u srcu dršću
kad vide da se približuje.

***

O da se sloga među građane
opet vrati,
da bi svjetlo Mira moglo
u srce njihovo da se sjati!
O da od nesloge osvetne i mrske
svi svoje oslobode srce,
jer siromaštvo ona donosi
i čini da nejako dijete prosi.

Obavezna lektira

Ujević: Augustovska noć
Krleža: O elementima
Apollinaire: L'Otmika
Mučenje nadom
Isaković: Božija kazna
Samokovlija: Nosač Samuel
Borges: Paracelsusova ruža
Miljković: Balada
Boccaccio: Dekameron
Kipling: Ako
Céline: Fragmenti pisama
Sidran: Ne mogu da zaspim
Bašeskija: Ljetopis
Selimović: Džemal
De Montaigne: O spavanju
U pohvalu spokojstvu
Dizdar: Putovi
Miłosz: Abecedar
Updike: Kosmička drskost
Tagore: Molitva
Borges: Modri tigrovi
Antić: Pustinja
Brodski: Bosanska pjesma
Jesenjin: Pesma o keruši
Miłosz: Sarajevo
Szymborska: Pod istom zvijezdom
Baudelaire: Albatros
Ladin: Bože sve kako si rekao
Antić: Kroj
Cvetajeva: Ja ću te oteti
Kavafi: Iščekivanje varvara
Krleža: Jesenja pjesma
Matoš: Sarajevo
Milišić: Smeće

Škrgo: Bulaja
Duraković: Carevo novo ruho
RegionElle: Šejla Šehabović
Milišić: Smeće