Seksualno uznemiravanje kao dječija svakodnevnica

Djeca školske dobi su inspektorima Ofsteda (britanski ured za standarde u obrazovanju), tokom istraživanja, rekla da su seksualno uznemiravanje i seksualno zlostavljanje na internetu u tolikoj mjeri postali sastavni dio njihovog svakodnevnog života da ne vide svrhu u suprotstavljanju takvom ponašanju ili u njegovom prijavljivanju.

Djevojčice su nesrazmjerno više izložene seksualnom uznemiravanju, a žalile su se na seksistički motivirano izrugivanje, zlostavljanje na internetu, fotografiranje ili snimanje videa na kojim se prikazuju dijelovi njihovog tijela (obično ispod suknje) bez njihovog znanja, neželjeno dodirivanje u školskim hodnicima i viceve i šale o silovanju koje se mogu čuti u školskom autobusu. Inspektori su došli do saznanja da dječaci dijele obnažene fotografije na WhatsAppu i Snapchatu “kao da se radi o igri u kojoj skupljaju kolekciju”.

Izvještaj školskog inspektorata zaključio je da je za mlade ljude seksualno uznemiravanje postalo “normalna pojava” u školi, na internetu i u drugim prostorima u kojima nema nadzora, uključujući i parkove i kućne zabave.

Ustanovljeno je da učitelji “neprekidno potcjenjuju” razmjere problema i da seksualno obrazovanje u školama u tolikoj mjeri nema veze sa stvarnim životom djece da se učenici okreću društvenim mrežama ili svojim vršnjacima kako bi od njih saznali informacije. Jedna djevojka je rekla inspektorima: “Ne bi trebala biti naša dužnost da obrazujemo dječake.”

Izvještaj objavljen u četvrtak zaključuje da školske inspekcije Ofsteda i Nezavisnog školskog inspektorata “ponekad nisu bile dovoljno stroge” u vezi slučajeva seksualnog uznemiravanja, a škole i lokalni zaštitarski timovi nisu uvijek efikasno sarađivali.

Predstavljajući izvještaj, glavna inspektorica za školski sistem u Engleskoj, Amanda Spielman, rekla je da je šokirana onim što je izvještaj pokazao. „Alarmantno je što mnoga djeca i mladi, posebno djevojčice, smatraju da seksualno uznemiravanje moraju prihvatiti kao dio odrastanja. Bilo da se to događa u školi ili u njihovom društvenom životu, jednostavno smatraju da nema svrhe da ga prijavljuju.”

Od Ofsteda je zatraženo da hitno napravi pregled slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u školama i koledžima u Engleskoj nakon što su ove godine na web starnici Svi su pozvani objavljene na hiljade mučnih svjedočenja u kojima se detaljno opisuju seksualna zlostavljanja i nedolično ponašanje u školama.

Inspektori su posjetili 32 neimenovane škole i koledže koji djelujuju kao nezavisne ili državne institucije – uključujući i jedan broj tih ustanova koji je objavljen na web stranici Svi su pozvani – i razgovarali s više od 900 djece i mladih.

Devet od 10 djevojčica i polovina dječaka koji su obuhvaćeni izvještajem izjavilo je da su im slane neželjene eksplicitne fotografije – obično fotografije muškog spolovila – ili videozapisi, a prijavili su da se to dešavalo “često” ili “ponekad” njima i njihovim vršnjacima. Sličan postotak djevojčica (92%) i tri četvrtine dječaka žalilo se na često seksističko izrugivanje. “Učestalost ovih štetnih oblika seksualnog ponašanja znači da ih neka djeca i mladi smatraju normalnim”, navodi se u izvještaju.

U jednoj školi inspektori su prekinuli posjetu nakon što su otkrili ozbiljne propuste koji su postali razlog za provođenje temeljite inspekcije u toj ustanovi. Iako se izvještaj uglavnom fokusirao na djecu srednjoškolskog uzrasta, inspektori su posjetili i dvije osnovne škole i utvrdili da i tu već postoji zabrinjavajuća činjenica da djeca gledaju pornografiju i neprimjerene fotografije na društvenim mrežama.

Na kraju svoje osmosedmične inspekcije, inspektori su bili toliko iznenađeni sveprisutnošću ovog problema da su direktorima školskih ustanova preporučili da „djeluju pod pretpostavkom“ da seksualno uznemiravanje utječe na njihove učenike, čak i tamo gdje nema pritužbi da se takvi slučajevi dešavaju.

Ofsted želi da direktori primijene pristup koji će se odnositi na cijelu školu i ustanove, praksu gdje se svaka vrsta seksualnog uznemiravanja mora rješavati i sankcionirati. Ofsted poziva da seksualno obrazovanje bude zastupljeno s dovoljnim brojem časova kako bi se obuhvatile teme kao što su pristanak i razmjena seksualno eksplicitnih fotografija, te poziva organe vlasti da uzmu u obzir podatke utvrđene tokom provođenja inspekcije i iskoriste ih u procesu izrade zakona o sigurnosti na internetu.

„Ovo je kulturološko pitanje; radi se o tome da neki stavovi i neki oblici ponašanja postaju normalna pojava, a škole i koledži to ne mogu sami riješiti”, rekao je Spielman. “Organi vlasti se moraju pozabaviti maltretiranjima i zlostavljanjima na internetu i uvidjeti kako djeca na internetu vrlo jednostavno pristupaju pornografskim sadržajima”.

Medijima je izjavila da se treba povesti legitimna rasprava o primjerenosti korištenja mobilnih telefona u školama. “Otkrili smo da se uznemiravanje i zlostavljanje često dešava zahvaljujući mobilnim telefonima, a najčešće se radi o slanju i dijeljenju obnaženih fotografija”, rekla je, dodajući: “Zabrana telefoniranja u školama neće zaustaviti uznemiravanje i zlostavljanje izvan škola.”

Soma Sara, osnivačica stranice Svi su pozvani, pozdravila je ovaj izvještaj, ali je rekla da su mnoge činjenice koje ovaj izvještaj spominje već utvrđene u prilično zapaženom izvještaju Komisije za prava žena i ravnopravnost donjeg Doma britanskog Parlamenta iz 2016. godine. „Zašto se od tada ništa nije dogodilo? Kako možemo biti sigurni da će se promjene ovaj put zaista desiti nakon izvještaja Ofsteda? Imali smo izvještaje i ranije i ništa se nije dogodilo. Šta se promijenilo? ”

U srijedu uvečer web stranica Svi su pozvani je prvi put objavila imena 2.962 škole u Velikoj Britaniji koja se spominju u nekom od 16.554 svjedočenja koja su sada objavljena na toj web stranici. Ovaj spisak obuhvata i srednje i osnovne škole, državne ali i privatne škole, i njihove lokacije širom Velike Britanije, ali ne otkriva druge detalje o naravi ili broju optužbi podnesenih protiv njih.

“Škole koje bi nas trebale brinuti su one škole koje se ne spominju na stranici Svi su pozvani“, kaže Sara.

„Neki direktori škola su svojim učenicima rekli da ne iznose svoja svjedočenja na stranici Svi su pozvani. Zašto neki direktori ušutkuju učenike i studente koji su preživjeli zlostavljanje? Zašto ugled obrazovnih institucija ima prioritet u odnosu na žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja?”

Odgovarajući na Ofstedov izvještaj, Odjel za obrazovanje je obećao veću podršku školama u borbi protiv seksualnog zlostavljanja i strože smjernice za prevenciju zlostavljanja. Telefonska linija Državne organizacije za sprečavanje nasilja nad djecom (NSPCC) uspostavljena u aprilu kako bi pružila pomoć i podršku djeci koja prijavljuju zlostavljanje u okviru obrazovnog sistema radit će i sljedeća četiri mjeseca, odnosno do oktobra. Do sada je na taj broj upućeno 426 poziva, a 80 ih je usmjereno na vanjske agencije, uključujući policiju i socijalne službe.

Ministar obrazovanja Gavin Williamson je izjavio da je seksualno zlostavljanje u bilo kom obliku potpuno neprihvatljivo. Nijedna mlada osoba ne bi trebala smatrati da je to normalan dio svakodnevnog života – škole su sigurna mjesta, a ne mjesta gdje se štetno ponašanje tolerira umjesto da se rješava.”

Paul Whiteman, generalni sekretar sindikata direktora škola izjavio je da su seksualno uznemiravanje i nasilje problemi koji ne postoje samo u školama nego i izvan njih. Nema sumnje da škole mogu i trebaju igrati ključnu ulogu u preventivnim aktivnostima, ali ove probleme ne mogu rješavati same. Organi vlasti i druge agencije također trebaju raditi svoj dio posla.”

#prevodi

Šta ne razumijemo o fašizmu
O toleranciji bolesti
Problem s filantropijom
Novi globalni ekonomski lider
Turska u sukobu sa svima
Cohenov duh u eri Trumpa
Carver: Strah 
Sartre i čudo rođenja
Zagonetna veza korone i sna
Antibiblioteka Umberta Eca
Borges, Márquez, Cortázar
Klein: Nona Flora
Žene koje su promijenile nauku
Zaid: Budućnost knjige
Daft Punk prije epiloga
Vincentovo pismo Theu
Sandomir: Flory, Flory…
Potop i klimatska katastrofa
Roth: Zombi demokratija
Kako pomoći Ujgurima
Afganistan – istine i laži
Bolničke covid statistike
Fotograf za besmrtnost
#MeToo kod Medicija
Gurnah: Pisanje i mjesto
Snowden: Sve je super!
Online ili offline fanatici?
Butler: Rat je reket
Izazovi Edwarda O. Wilsona
Laviana: Zavesti urednika
Luque: Možemo biti optimisti
Vera Rubin i tamna materija
Simic: Svijetla strana Balkana
Klosterman: Devedesete